Video, klik hier.

Fijn dat u onze kerkdiensten via internet meebeleeft!
Maakt u regelmatig gebruik van de livestream, overweegt u dan een donatie op NL95INGB0002154038 t.n.v Diaconie Maranathakerk ovv Website&Streaming. Ons ANBI-nummer is RSIN002537278. Uw giften stellen ons ook in staat de techniek stapje voor stapje te verbeteren.
Alvast hartelijk dank en een gezegende dienst!

Of klik op deze link...

Alleen audio, klik hier.

 

Fijn dat u onze kerkdiensten via internet meebeleeft! Maakt u regelmatig gebruik van de livestream, overweegt u dan een donatie op NL95INGB0002154038 t.n.v Diaconie Maranathakerk ovv Website&Streaming ANBI:RSIN002537278 Uw giften stellen ons in staat de techniek stapje voor stapje te verbeteren.
Alvast hartelijk dank en een gezegende dienst!

Wilt u video's terugkijken? Dat kan via ons archief: Archief met samenvatting, video en geluidsopnames

Met een RSS feed reader wordt u, zonder een website te bezoeken, op de hoogte gebracht van updates.

Maranathakerk.nu biedt een feed voor de erediensten, en een feed voor de pagina inclusief filters. Heeft u bijvoorbeeld gefilterd op een Bijbelboek en klikt u dan op de link "Abonneer op deze pagina inclusief filters", ontvangt u in uw feed reader alleen updates wanneer er een eredienst is toegevoegd waarin uit het betreffende Bijbelboek is gepreekt. Hetzelfde gebeurt wanneer u op predikant, of een combinatie van Bijbelboek en predikant heeft gefilterd. Zo ontvangt u alleen de updates die u wilt.

 • Zoekfunctie
 • Terug van weggeweest sinds Januari 2014: informatie in de mp3-bestanden. Alle mp3-bestanden op de website zijn bijgewerkt, zodat uw muziekspeler correct weergeeft wie er heeft gepreek en over welke tekst.

Uw wensen en ideeën om de website te verbeteren horen wij ook graag! Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ondertussen blijft de webredactie bezig de website up-to-date te houden, zowel wat betreft preken, als de achterliggende software.

 1. Enkele theologische lijnen
  In het Bijbelboek Handelingen lezen we hoe het diakenambt ontstond (Handelingen 6). Er waren apostelen die bezig waren in de bediening van het woord, de Grieks sprekende weduwen werden echter vergeten in de dagelijkse verzorging. Juist om ook deze armen te hulp te kunnen komen is het diakenambt ingesteld. Het diakenambt is het ambt waarin wordt gediend. Zoals Christus gekomen is om te dienen, zo mag de diaken de gemeente dienen. Kernwoorden van het diaconaat zijn altijd geweest "barmhartigheid" en "gerechtigheid". God toont zich bewogen over de arme en de kwetsbare (ook al in het Oude Testament, vgl. Leviticus 19). Het gaat dus om kansarmen en kwetsbaren. Het ambt van diaken is op hen gericht. In de gemeente halen de diakenen daarom de gaven op voor de armen. Zij delen deze vervolgens weer uit aan degenen die dat nodig hebben. Financiële hulp dus (vgl. Handelingen 11 vers 28-29). Daarnaast kunt u ook denken aan andere vormen van hulp, zoals ziekenbezoek. Deze hulp is niet beperkt tot de eigen gemeente, maar kan zich ook uitstrekken naar andere gemeenten (2 Korinthe 8 en 9). Uiteindelijk is de strekking van het diakenambt zelfs wereldwijd en vallen christen en niet-christen onder de ambtelijke dienst van de diaken. Denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10 vers 25-37): ieder mens is onze naaste.
 2. De kerkorde van de PKN
  In de kerkorde van de PKN zijn meerdere passages te vinden die betrekking hebben op de diaconale roeping. Deze diaconale roeping wordt gemeentebreed bedoeld en richt zich tot alle gemeenteleden. De roeping is ook niet beperkt tot binnen de gemeente, maar strekt zich wereldwijd uit. De diaken heeft in dit geheel onder meer een sturende rol. Een belangrijke passage waarin de kerkorde de diaconale roeping tot uitdrukking brengt, is de volgende: De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door: - het betrachten van onderling dienstbetoon, - het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben, - het deelnemen aan arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn, - het signaleren van knelsituaties in de samenleving en - het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
 3. Activiteiten
  Binnen de Maranathakerk zijn vier diakenen verantwoordelijk voor een of meer van de hierna genoemde taken (niet alle taken worden genoemd).
  1. Het inzamelen van de gaven van de gemeente voor het diaconale werk (zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd).
  2. Het diaconale bezoek van hen die kampen met financiële, sociale of lichamelijke nood.
  3. Het dienst doen aan de Tafel des HEEREN.
  4. Het in stand houden van de kerktelefonie.
  5. Het ondersteunen van het jeugd- en evangelisatiewerk daar waar nodig.
  6. Het onderhouden van nauwe contacten met de diverse werkgroepen, zoals de Hervormde Vrouwendienst (HVD), Psycho-pastorale hulpverlening (PPH), de werkgroep Roemenie en de commissie werelddiaconaat.
  7. Het bezoeken van 80-plussers
  8. Het verzorgen van het busjesvervoer
  De diakenen doen niet alles zelf. Bij verschillende taken zijn gemeenteleden betrokken. Denk aan het busjesvervoer, de werkgroep Roemenie, de HVD en de PPH. Ook helpt, vanuit de centrale diaconie, een diaconaal maatschappelijk werker in de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ), waar de Maranathakerk deel van uitmaakt. De dames van de HVD hebben tot taak om de bejaarden en de zieken van de gemeente te bezoeken. Ook de gezinnen die verblijd zijn met de geboorte van een kind, worden door de HVD bezocht. Daarnaast berust de organisatie van de ouderenmiddagen, het kerstfeest met en voor de ouderen en het jaarlijkse reisje met de ouderen van de gemeente bij de HVD.
 4. Contact
  De wijkdiaconie bestaat uit vier diakenen. Binnen de diaconie zijn de taken verdeeld, zie onder. De Maranathakerk valt onder de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ). De PGRZ kent ook een kerkenraad, en de diaconie heeft dan centrale diaconie. De wijkdiaconie stuurt steeds een afvaardiging naar de centrale diaconie. De centrale diaconie wordt ondersteund door een diaconaal maatschappelijk werker (DMW). Hier kunnen de verschillende wijkdiaconieën onder voorwaarden gebruik van maken.

Tot slot. Wanneer u nood ziet in de gemeente of daarbuiten, dan kunt u dat altijd doorgeven aan de diaconie. De wijkdiaconie kan dan het probleem zelf oplossen of doorverwijzen naar de diaconaal maatschappelijk werker.

Op zondag is parkeren in de omgeving van de kerk gratis.
Op andere dagen betaalt u tussen 09.00 en 18.00 uur € 0,50 per 20 minuten.

U vindt gebruikelijk een parkeerplaats in de straten rondom de kerk op niet meer dan vijf minuten loopafstand.

Zaal of kerkgebouw huren?

Voor alle zaken rondom kerk en zalen gebruik kunt u contact opnemen met de coördinator Paul de Ruiter.

Mogelijkheden om te dienen.

Taken

Naast ouderlingen en diakenen zijn er ook ouderling-kerkrentmeesters. Zij zijn met name belast met de financiën en de zorg voor de (kerk)gebouw(en) van de kerkelijke gemeente.

Samenstelling

E.J. Quik Voorzitter
A.W. van der Schoor  Secretaris
A. Clements  
J.G. Vriesema  Penningmeester (kerkrentmeester-niet-ouderling)

Binnen de Maranathakerk zijn vier diakenen verantwoordelijk voor een of meer taken. Denk hierbij aan:

 1. Het inzamelen van de gaven van de gemeente voor het diaconale werk (zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd). 
 2. Het diaconale bezoek van hen die kampen met financiële, sociale of lichamelijke nood. 
 3. Het dienst doen aan de Tafel des HEEREN. 
 4. Het in stand houden van de kerktelefonie. 
 5. Het ondersteunen van het jeugd- en evangelisatiewerk daar waar nodig. 
 6. Het onderhouden van nauwe contacten met de diverse werkgroepen, zoals de Hervormde Vrouwendienst (HVD), Psycho-pastorale hulpverlening (PPH), de werkgroep Roemenie en de commissie werelddiaconaat. 
 7. Het bezoeken van 80-plussers; 
 8. Het verzorgen van het busjesvervoer. 

 De volgende broeders maken op dit moment deel uit van de wijkdiaconie:

 • P. van Dijk: Voorzitter wijkdiaconie, Busjesvervoer, bestuurslid Casa Ruchama.
 • H. Karels: Werelddiaconaat, Centrale Diaconie PGRZ, Diaconale Hulplijn Maranathakerk.
 • C. Oosse: Secretaris wijkdiaconie.
 • G.A. van Rhee: Missionair diaken

Diaconaal medewerker:

 • H. de Reus: Kerktelefoon.

Help ons helpen

Wanneer u nood ziet in de gemeente of daarbuiten, dan kunt u dat altijd doorgeven aan de diaconie. De wijkdiaconie kan dan het probleem zelf oplossen of doorverwijzen naar de diaconaal maatschappelijk werker.

Taken

Een ouderling is een ambtsdrager en maakt deel uit van de kerkenraad. Alle ambtsdragers met elkaar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken in de gemeente. De specifieke taken van een ouderling zijn onder andere:

 • de zorg voor het bijeenbrengen en -houden van de gemeente;
 • de medeverantwoordelijkheid voor de organisatie van de zondagse erediensten waarin de Bijbel en de sacramenten centraal staan;
 • het pastoraat in de gemeente door middel van onder andere huisbezoeken;
 • het organiseren van en toezicht houden op het onderwijs aan bijvoorbeeld de kinderen en jongeren in de gemeente.

Kortom, de ouderlingen dragen er zorg voor dat alles in de gemeente in goede orde verloopt.

Huidige samenstelling

Hieronder de ouderlingen met hun betreffende wijk:

Naam Postcodegebied of taak
P. Goedhart 3077 - 3082 - 3083 - 3085 - 3086 - 3087 - 3088 - 3089 
J. Boot 3073 - 3074 - 3076 - 3079 NA t/m ZZ
M. Verhoef Krimpen a/d IJssel - Capelle a/d IJssel - Hendrik Ido Ambacht - 3072 - 3079 EA t/m MZ
J.T. de Kok Scriba
P. Schep Barendrecht - Ridderkerk - Vlaardingen - Rhoon - Poortugaal - Hoogvliet - Pernis - Spijkenisse - Heinenoord
G.I.A. van den Berg Ouderenpastoraat 76+
C. van der Knijff Jeugdpastoraat 23- 
J.P. van der Velden  3011 t/m 3069 - 3070 - 3071 - 3075 - 3078 - 3079 AA t/m DZ - 3080 - 3081 - 3084
Tijdens het seizoen 2017-2018 worden de volgende catechisaties gegeven, allemaal op maandagavond in de Maranathakerk:

Voor de 1e en 2e klas van de middelbare school van 19:00-19:45 in de grote zaal en voor de 3e en 4e klas van 19:00-19:45 in de consistorie. In beide groepen wordt gebruik gemaakt van de methode Leer en Leef van de HGJB. De lessen bestaan uit een combinatie van onderwijs en Bijbelstudie.

Voor de leeftijd 16+ is er van 19:00-19:45 catechisatie onder leiding van ds. Van Campen in de zaal achter de keuken. Aansluitend wordt in dezelfde zaal van 20:00-21:00 belijdeniscatechese gegeven.

Voor het seizoen 2017-2018 gelden de volgende data:

25 sept, 2 oktober, 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 13 november, 20 november, 27 november, 4 december, 11 december, 18 december, 8 januari, 15 januari, 22 januari, 29 januari, 5 februari, 12 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart