Heeft u problemen met vervoer naar de kerk? In de Maranathakerk is een vervoersdienst opgezet voor diegenen die problemen hebben met het vervoer naar de kerk.

Per zondag rijden er 2 personenbusjes en er wordt door zo'n 15 - 20 gemeenteleden gebruik van gemaakt. Ook wordt er 1 busje ingezet om bezoekers van De Echo op te halen en terug te brengen.

Wilt u meer informatie en/of uzelf of iemand op geven en/of iets doorgeven, bel dan naar 06-43968309. Dit nummer kunt ook gebruik als u zich wil opgeven als chauffeur!

De Maranathagemeente biedt kinderopvang aan tijdens de ochtend- en de middagdienst.

Tijdens de ochtenddienst zijn er drie groepen: één voor de baby’s (0 en 1 jaar), één voor de peuters (2 en 3 jaar) en één voor kinderen van 4 jaar en ouder.

Tijdens de middagdienst is er ook kinderbijbelclub voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar.

  1. Voor wie: Alle vrouwen die belangstelling hebben voor een Bijbelstudie.
  2. Wat doen we: Ontmoeting, samen zijn en Bijbelonderzoek.
  3. Waar: Bij iemand thuis
  4. Wanneer: 1 maal per maand op woensdagmiddag
  5. Hoe laat: van 14:00 uur tot 15.30 uur.

Meer informatie: neem contact op via het formulier op deze pagina.

Onze studievereniging is voortgekomen uit de vroegere mannenvereniging. Wij komen om de veertien dagen bij elkaar op maandagavond. Op dit moment komen we samen met mannen en vrouwen, jongeren én ouderen. Een fijne kring van betrokken mensen! Met elkaar vinden we het belangrijk om verdieping te zoeken voor ons geloofsleven. Dat doen we door goede, opbouwende boeken te lezen en te bespreken.

Onderwerpen

Op dit moment lezen we Verlangen naar het Vaderland van dr. A. de Reuver. Aan de hand van enkele theologen uit het verleden denken we na over thema’s als vreemdelingschap en verlangen naar de hemelse heerlijkheid. Enkele belangrijke hoofdstukken wachten nog: Joh. Calvijn, Willem Teellinck en Hermann Fr. Kohlbrugge. Het volgende boek ligt ook al klaar: Bloeien, groeien en snoeien van dr. H. van den Belt. Dit boekje gaat over geloof en geloofsgroei, mede vanuit de heilsorde overdacht.

De avonden

Een avond verloopt meestal volgens dit stramien: Opening (kwart voor acht) met zang, gebed, bijbellezing; daarna is er meestal een hoofdstuksamenvatting op papier beschikbaar. Die wordt dan nog even doorgenomen. Daarna komen de gespreksvragen aan de orde. En die vragenbespreking is meestal zo geanimeerd dat het tijdstip van half tien ons vaak verrast.

We mogen zeggen dat onze kring bloeit. Soms zijn de onderlinge gesprekken echt tot zegen. Openheid en vertrouwelijkheid zorgen voor een band met elkaar. En daarmee wil de studievereniging ook tot opbouw van de gemeente zijn. Vindt u het ook belangrijk om – samen – goede boeken te lezen en te bespreken? Dan bent u ook van harte welkom!
Na een aantal jaren hulp aan Roemenië te hebben geboden door het leveren van goederen en voedsel, is in september 2011 de stichting Casa Ruchama (= huis van ontferming) opgericht. Deze stichting heeft tot doel diaconale hulp te bieden aan minder bedeelde naasten in met name Roemenië. In de achterliggende tijd is een stuk grond in Arad gekocht, waar vervolgens drie woningen zijn gebouwd. Deze woningen worden bewoonbaar gemaakt en zullen in de toekomst onderdak bieden aan weeskinderen.

De focus ligt bij weesjongeren van 18+, maar andere daklozen of kansarme jongeren kunnen ook tot de doelgroep behoren.

Het doel van Casa Ruchama is binnen 5 jaar tenminste 5 jongeren onderdak bieden op hun weg naar zelfstandigheid. Dit gebeurt in samenwerking met onze Roemeense vereniging Asociație Casa Ruchama Romania. Een goede samenwerking met de lokale Hongaars Hervormde gemeenten is ook van groot belang. De jongvolwassenen zullen moeten integreren in deze gemeenschap. Het is de bedoeling dat de zij na het weeshuis en na hun scholing werk hebben of actief werk zoeken.

Vanuit Casa Ruchama zal daarnaast op diverse manieren hulp worden geboden aan o.a. arme gezinnen, gehandicapten en Roma families. Deze hulp zal variëren van voedsel/levensmiddelen, zaaigoed (voor groenten) tot materialen voor zieken en gehandicapten (bijv. incontinentiemateriaal). Deze hulp wordt ter plekke uitgedeeld aan de mensen die de hulp nodig hebben door leden van de Stichting Casa Ruchama en medewerkers van Casa Ruchama Romania.

Wordt ook vriend van Casa Ruchama! Voor een klein bedrag per maand sponsort u dit goede doel. We zijn erg gebaat bij een structurele inkomstenstroom.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.casa-ruchama.nl
In onze gemeente hebben we een zogenaamde werkgroep PPH. PPH staat voor psycho-pastorale hulpverlening. Deze werkgroep PPH bestaat uit vrijwilligers, die het pastorale werk van de kerkenraad in de Maranathakerk ondersteunen. Vanwaar deze werkgroep?

De wijkpredikant of een ouderling komt soms in een situatie waar regelmatig bezoek gewenst is. Denk aan perioden van ziekte of rouw en aan problemen van sociaal-psychische aard. De ervaring leert dat het een predikant of ouderling niet altijd lukt om deze gemeenteleden regelmatig te bezoeken. In die gevallen kan een PPH’er hulp bieden met een luisterend oor, een klein gebaar of een eenvoudig gebed. 
PPH’ers zijn vrijwilligers uit onze gemeente. Zij zijn door de kerkenraad aangesteld en hebben geheimhoudingsplicht. Het zijn geen professionele hulpverleners, maar zij kunnen wel in overleg met de betrokkenen samenwerken met professionele zorg.

Hoe werkt het? Meestal gaat een aanvraag via de predikant of de ouderling. Een gemeentelid kan ook zelf een hulpvraag indienen bij de coördinator.
De KBC Kidz & Joy is bedoeld voor 3 (4)- t/m 12-jarigen, onderverdeeld in twee groepen:

  • Kidz: voor de 3(4)- t/m 6-jarigen elke zondag tijdens de middagdienst van 17.00 uur in de grote zaal van de kerk. Er wordt gezongen, een bijbelverhaal verteld en een bijpassende knutsel gemaakt.
  • Joy: op vrijdagavond, om de veertien dagen, van 19.00 uur tot 20.30 uur voor de 7- t/m 12-jarigen (groep 8). Ook dit is in de grote zaal van onze kerk. Er wordt dan een bijbelverhaal verteld of een bijbelstudie gedaan en we zingen veel met elkaar. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd, zoals een leuk spel, iets lekkers maken, tafeltennissen en soms trekken we erop uit om bijvoorbeeld te gaan bowlen of een strandwandeling te maken…. Reuze gezellig dus!
SoUldiers is voor mensen vanaf 16 tot en met 60 jaar.

Het koor is opgericht op 16 oktober 2010 en repeteert sinds september 2011 onder leiding van dirigent Edwin van Dijk uit Papendrecht.

Elke twee weken (oneven) komen wij een maandag bij elkaar om te repeteren tot eer van onze God! Uiteraard werken wij mee aan uitvoeringen en geven ook eigen concerten. Bent u/ jij geïnteresseerd? Kom gerust eens een keer kijken! Voor de exacte repeteerdata kunt u terecht in de agenda op deze website.

SoUldiers repeteert van 20.00 uur tot 22.00 uur met een kwartier pauze halverwege de avond.

Voor de (on)kosten is SoUldiers opzoek naar sponsoren. Wilt u SoUldiers financieel ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage? Dan kunt u uw bijdrage op onderstaand gironummer overmaken of contact opnemen met een van de bestuursleden. Elke bijdrage is van harte welkom!

Vriendelijke groet,

Het bestuur: Marielle en Jolynn

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IBAN-nummer: NL33 INGB 0005 8288 35 t.n.v. Jongerenkoor SoUldiers

Beste lezer! Bent u tussen de 16 en 26 jaar? Dan nodigen wij u graag uit voor onze jeugdvereniging! Om de twee weken komen wij bij elkaar op zondagavond om als jeugd van de Maranathakerk elkaar te ontmoeten.
We denken samen na over ons geloof in Jezus Christus, scherpen elkaar op en denken na en discussiëren over verschillende thema’s. Naast het geloof is heeft gezelligheid ook een groot aandeel. We bouwen aan vriendschappen onder het genot van een drankje en hapje.
Een zondagavond ziet er als volgt uit: we beginnen met een maaltijd direct na de dienst, voor eten is gezorgd! Om stipt 8 uur ’s avonds begint de avond officieel. We zingen enkele liederen en een kadergroepje houdt een inleiding over een bepaald thema: bijvoorbeeld ‘Gods plan met je leven’, ‘Zonden vergeving’, ‘Het lijden’ of een bijbelhoofdstuk. Hierna gaan we in kleine groepjes uiteen en overdenken we het thema aan de hand van bijbelstudievragen. Om 22:00 is de avond afgelopen en is het tijd voor borrelen. Gezelligheid kent geen tijd en we praten nog gezellig na!
Naast de zondagavonden hebben we ook verschillende activiteiten, zo zijn we wezen bowlen, lasergamen, bumpervoetballen, uit eten of drinken in de pittoreske plaatsjes in Rotterdam. Ook hebben we een geweldig weekend tijdens Hemelvaart!
Als u tussen de 16 en 26 jaar ben en graag mee wil doen aan het bovenstaande? Dan nodigen wij u hartelijk uit voor de eerstvolgende avond, zie de zondagsbrief of vul het formulier in rechts op de pagina.
Wij zien u graag!

Welkom!

Vanuit de evangelisatiecommissie willen wij u/jou informeren over de werkzaamheden die voor een groot deel plaatsvinden in de Echo, evangelisatiepost op Katendrecht. Voor de meest actuele gegevens verwijzen wij u naar de site www.echokatendrecht.nl.

De zondagse Evangelisatiediensten Katendrecht vinden plaats in House of Hope, Maashavenweg 10, Rotterdam en staan ook vermeld bij de agenda van de site van de Maranathakerk. Van harte uitgenodigd.
Tijdelijk hulp nodig in de huishouding?
Door ziekte niet in staat om voor het gezin te zorgen?
Na een ziekenhuisopname niet zelf voor een warme maaltijd kunnen zorgen?
Ineens praktische hulp nodig waar u geen oplossing voor weet?

Voor deze en soortgelijke kleine hulpvragen met een tijdelijk karakter neemt u contact op met het diaconale steunpunt (DSP) van de Maranathakerk. De coördinatoren van dit steunpunt inventariseren uw hulpvraag, ondersteunen u met praktische adviezen en schakelen vrijwilligers in voor het voorzien in een tijdelijke oplossing.

Deze coördinatoren zijn:
- Lianne van Dijk 06 – 140 35 878 (aanspreekpunt hulpvragen);
- Eline de Kok 010 – 842 37 72 (aanspreekpunt hulpvragen);

De coördinatoren functioneren onder de verantwoordelijkheid van de diaconie en beschikken vanuit hun werk over de benodigde ervaring met het verlenen van hulp en het functioneren als vertrouwenspersoon. Naast de genoemde telefoonnummers zijn zij ook bereikbaar via het algemene mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige informatie:
Het steunpunt is bedoeld voor leden en/of meelevenden van onze gemeente voor ondersteuning met een gemiddelde hulpduur van zes weken. Het inschakelen van andere hulpverleningsinstanties en eigen mantelzorgers is een onderdeel van het inventariseren van de nodige hulp.
Schroom dan ook niet om in voorkomende gevallen uw zorgen kenbaar te maken. Dit hoeft niet alleen voor uw eigen situatie te zijn, u kunt ook aangeven dat een medegemeentelid het moeilijk heeft en mogelijk ondersteuning kan gebruiken.

Opvoedingsavond 18-05-2015

Opvoedingsavond 21-04-2015

Ha jongens en meiden! Zin om met leeftijdsgenoten lekker te babbelen, leuke dingen te doen en ook samen na te denken over de serieuze dingen van het leven? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Wij zijn een heel gezellige, ontspannen tienerclub voor alle jongeren van 12 t/m 15 jaar.

Een keer in de twee weken komen we op vrijdagavond bij elkaar in de zaal van de Maranathakerk. Wat we daar doen? Nou, samen zingen, bijbellezen, praten over diverse thema’s, gezellig wat drinken samen, een of ander leuk of gek spel… We gaan ook altijd een weekendje (één nachtje) met elkaar weg. Van slapen komt er dan weinig (tot groot verdriet van ons) maar gezellig is het wel!

Lijkt dat je wat? Heel erg welkom! Hoe meer zielen hoe meer vreugd en de zaal is groot genoeg. Vraag gerust eens aan een van onze tieners hoe het allemaal is op de JOZ. De clubavond begint om 19:45/20:00 uur en rond 22:00 uur is het alweer afgelopen. We hopen je te zien!
Wat zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament over opvoeding?
Markus 9 en 10

Deze hoofdstukken gaan 7 x over de relatie tussen kinderen en ouders, geïllustreerd met 7 voorbeelden

1. Markus 9 vers 2-13 over een volmaakte Vader en een volmaakte Zoon. Mozes en Elia vallen weg en Jezus blijft alleen over. Een Vader die Zijn vreugde en Zijn liefde vindt in Zijn Zoon. Zo heeft God het bedoeld. Het ideaalplaatje.

2. Het contrast: de maanzieke jongen en zijn vader. Het gaat daar helemaal mis. Precies het tegenovergestelde. De boze geest is aan het werk en drijft een wig tussen die vader en die zoon want hij was doofstom. Hij kon niet praten met zijn vader. Communicatie met zijn ouders was verstoord. Hij kon ook zijn ouders niet horen. Gebrek aan contact. Indien Gij iets kunt, help ons dan. Hij twijfelde aan de almacht van de Heere Jezus. Ongeloof in de almacht van Jezus. Hoe is dat in de praktijk bij ons? Geloven wij dit echt of is het alleen theorie? Er zijn zoveel jongeren die verdwijnen uit de kerk en bijna geen binding meer hebben met de kerk. Op dat moment zegt Jezus tegen ons als ouders: als jij kunt geloven, dan zijn alle dingen mogelijk. Breng hem bij Mij! Zegt Jezus, zoals hij is. Met stuiptrekkingen en al. Heere ik wil het geloven, maar kom alstublieft mijn ongeloof te hulp! Pas het toe op je eigen gezinsleven! En ook op de gemeente! Laten ouderen en jongeren elkaar in het oog houden en met elkaar in gesprek blijven.

Markus 9:12-13 is een citaat uit Mal. 4:6 de harten van de vaders worden geneigd tot de kinderen en de kinderen zullen naar de vaders gaan luisteren. De generatiekloof overbrugd.

3. Markus 9:34-37 Oudere discipelen zijn aan het ruzieën en dan zijn kinderen de dupe. Dus ook een verre van ideale situatie. Jezus neemt dan een kind als voorbeeld. Bakkelei niet over peanuts want dan geef je geen aandacht en liefde aan je kinderen. Kijk uit dat ze geen negatief beeld krijgen van de kerkenraad of predikant, want dat geeft spanning.

4. Markus 9:42 wees geen struikelblok voor je kinderen, zowel letterlijk de kleineren als de jonggelovigen. Soms zie je dat de achterban zo negatief is dat het over kerkgenootschappen gaat en niet over geloof. Geloof is één maar geloofsbelevingen en uitingen kunnen variëren en ook kinderen en jongeren mogen zich ontplooien. Wij hebben soms andere gevoelens over dingen, maar zijn die gebaseerd op de Bijbel of op de Schrift? Als ze een persoonlijke relatie met de Heere Jezus hebben is dat belangrijker dan naar welke kerk ze uiteindelijk gaan. Maken wij onze kinderen warm voor de Heere Jezus? Weten ze door ons wat ze aan de Heere Jezus hebben?
De kern is: komt er een band tussen de Heere Jezus en mijn kinderen? En welke uiterlijke vorm dat heeft is van minder groot belang.

5. Markus 10: 1-12 gaat over een huwelijk en over echtscheiding. Pal daarna spreekt Hij over de kinderen. Breng ze bij mij. De kinderzegen staat pal na een echtscheiding. De discipelen wilden hen tegen houden. Ze denken dat kinderen onbelangrijk zijn voor de Heere Jezus. En dat is een grote denkfout. Kinderen zijn belangrijk voor de Heere Jezus! Hij neemt de tijd voor ze. Dat moeten wij ook doen!

6. Die gezegende kinderen worden jongelingen, ze worden groot. De rijke jongeling Ze worden jongeren en ze komen oog in oog te staan met de Heere Jezus. Hij voelde: ik mis wat. Jezus zegt: één ding ontbreekt je. Je moet alles verlaten en Jezus volgen. maar daar tegenover staat: je krijgt een schat in de hemel. Jezus eiste niet alleen maar stelde er iets tegenover: een schat in de hemel. En Jezus had hem lief en beminde hem, zelfs al maakte hij de verkeerde keuze.

7. Twee jonge mannen, Jacobus en Johannes en een bezorgde moeder met twee zonen. Het beste is dat ze later mogen zitten aan de rechter en linker hand van de Heere Jezus. Die moeder wil een hoge plaats voor haar zonen, maar ook dicht bij de Heere Jezus. Een mooie wens. Maar Jezus gaat een heel andere weg. Je weet soms niet wat je vraagt. God gaat soms een heel andere weg.

Heere het is niet alleen onze verantwoordelijkheid dat onze kinderen behouden worden maar het is ook Gods zaak. U heeft Uw naam verbonden met ons kind en het is tot Uw glorie dat dit kind behouden wordt. God heeft de opvoeding van onze kinderen wel aan ons opgedragen maar niet overgedragen. Je wilt niet dat je kinderen fouten maken, je wilt zelf ook geen fouten maken maar het gebeurt en er is altijd een weg van vergeving. Wij worden overvallen met onmacht, maar God niet. Hij kan het kwade nog zo ombuigen dat er nog iets van wordt.

Efeze 6
Voed hen op in de tucht en in de vermaning van de Heer! Wat betekent dat voor ons en onze kinderen? Ze worden met hun doop op het terrein gebracht van Gods Koninkrijk. Ze zien hoe de Heere Jezus gediend wordt in het gezin. Ze weten van de werking van de Heilige Geest. Het is mooi als feestdagen ook echt feestdagen zijn. Als er eens een extra instrument in de dienst is tijdens een feestdag. We willen graag dat de Heere Jezus nummer 1 is, daarna komt de ander en kom jij. De wet van God staat als een muur, een heg van God om hen heen. Hoe ga je om met het zevende gebod? Er is gigantisch veel mis ook in christelijke gezinnen, maar er is nog wel een soort firewall van Gods wet. Ze leren ook fouten maken en vergeven. Een ontzaglijk groot en mooi voorrecht dat onze kinderen hebben. We maken ze tot discipelen van Koning Jezus. Het enige dat uiteindelijk nog moet gebeuren is dat ze ook innerlijk door een persoonlijk geloof dat gaan overnemen. Wat is de status van je kind? Het is een kind van het Koninkrijk. Niet dat ze er dan zijn.....In Evangelische kring zeggen ze vaak: ik wacht tot ze een persoonlijke keus voor Jezus maken. Dat heeft iets fatalistisch. Het is ook niet: ik moet slechts wachten tot ze bekeerd worden. Ook dat is fatalisme. Ze zìjn al heel dichtbij de Heere Jezus. Maar het is niet genoeg. Uiterlijke heiliging mogen we ze al leren. Innerlijke heiliging daar bidden we om. We laten het gezag van Jezus zien in ons gedrag, zo goed en zo kwaad als het gaat. Innerlijke heiliging moet God ze geven. Maar dat verwàcht ik ook. We hoeven niet mismoedig te zijn.