Onze studievereniging is voortgekomen uit de vroegere mannenvereniging. Wij komen om de veertien dagen bij elkaar op maandagavond. Op dit moment komen we samen met mannen en vrouwen, jongeren én ouderen. Een fijne kring van betrokken mensen! Met elkaar vinden we het belangrijk om verdieping te zoeken voor ons geloofsleven. Dat doen we door goede, opbouwende boeken te lezen en te bespreken.

Onderwerpen

Op dit moment lezen we Verlangen naar het Vaderland van dr. A. de Reuver. Aan de hand van enkele theologen uit het verleden denken we na over thema’s als vreemdelingschap en verlangen naar de hemelse heerlijkheid. Enkele belangrijke hoofdstukken wachten nog: Joh. Calvijn, Willem Teellinck en Hermann Fr. Kohlbrugge. Het volgende boek ligt ook al klaar: Bloeien, groeien en snoeien van dr. H. van den Belt. Dit boekje gaat over geloof en geloofsgroei, mede vanuit de heilsorde overdacht.

De avonden

Een avond verloopt meestal volgens dit stramien: Opening (kwart voor acht) met zang, gebed, bijbellezing; daarna is er meestal een hoofdstuksamenvatting op papier beschikbaar. Die wordt dan nog even doorgenomen. Daarna komen de gespreksvragen aan de orde. En die vragenbespreking is meestal zo geanimeerd dat het tijdstip van half tien ons vaak verrast.

We mogen zeggen dat onze kring bloeit. Soms zijn de onderlinge gesprekken echt tot zegen. Openheid en vertrouwelijkheid zorgen voor een band met elkaar. En daarmee wil de studievereniging ook tot opbouw van de gemeente zijn. Vindt u het ook belangrijk om – samen – goede boeken te lezen en te bespreken? Dan bent u ook van harte welkom!
Na een aantal jaren hulp aan Roemenië te hebben geboden door het leveren van goederen en voedsel, is in september 2011 de stichting Casa Ruchama (= huis van ontferming) opgericht. Deze stichting heeft tot doel diaconale hulp te bieden aan minder bedeelde naasten in met name Roemenië. In de achterliggende tijd is een stuk grond in Arad gekocht, waar vervolgens drie woningen zijn gebouwd. Deze woningen worden bewoonbaar gemaakt en zullen in de toekomst onderdak bieden aan weeskinderen.

De focus ligt bij weesjongeren van 18+, maar andere daklozen of kansarme jongeren kunnen ook tot de doelgroep behoren.

Het doel van Casa Ruchama is binnen 5 jaar tenminste 5 jongeren onderdak bieden op hun weg naar zelfstandigheid. Dit gebeurt in samenwerking met onze Roemeense vereniging Asociație Casa Ruchama Romania. Een goede samenwerking met de lokale Hongaars Hervormde gemeenten is ook van groot belang. De jongvolwassenen zullen moeten integreren in deze gemeenschap. Het is de bedoeling dat de zij na het weeshuis en na hun scholing werk hebben of actief werk zoeken.

Vanuit Casa Ruchama zal daarnaast op diverse manieren hulp worden geboden aan o.a. arme gezinnen, gehandicapten en Roma families. Deze hulp zal variëren van voedsel/levensmiddelen, zaaigoed (voor groenten) tot materialen voor zieken en gehandicapten (bijv. incontinentiemateriaal). Deze hulp wordt ter plekke uitgedeeld aan de mensen die de hulp nodig hebben door leden van de Stichting Casa Ruchama en medewerkers van Casa Ruchama Romania.

Wordt ook vriend van Casa Ruchama! Voor een klein bedrag per maand sponsort u dit goede doel. We zijn erg gebaat bij een structurele inkomstenstroom.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.casa-ruchama.nl
In onze gemeente hebben we een zogenaamde werkgroep PPH. PPH staat voor psycho-pastorale hulpverlening. Deze werkgroep PPH bestaat uit vrijwilligers, die het pastorale werk van de kerkenraad in de Maranathakerk ondersteunen. Vanwaar deze werkgroep?

De wijkpredikant of een ouderling komt soms in een situatie waar regelmatig bezoek gewenst is. Denk aan perioden van ziekte of rouw en aan problemen van sociaal-psychische aard. De ervaring leert dat het een predikant of ouderling niet altijd lukt om deze gemeenteleden regelmatig te bezoeken. In die gevallen kan een PPH’er hulp bieden met een luisterend oor, een klein gebaar of een eenvoudig gebed. 
PPH’ers zijn vrijwilligers uit onze gemeente. Zij zijn door de kerkenraad aangesteld en hebben geheimhoudingsplicht. Het zijn geen professionele hulpverleners, maar zij kunnen wel in overleg met de betrokkenen samenwerken met professionele zorg.

Hoe werkt het? Meestal gaat een aanvraag via de predikant of de ouderling. Een gemeentelid kan ook zelf een hulpvraag indienen bij de coördinator.
De KBC Kidz & Joy is bedoeld voor 3 (4)- t/m 12-jarigen, onderverdeeld in twee groepen:

  • Kidz: voor de 3(4)- t/m 6-jarigen elke zondag tijdens de middagdienst van 17.00 uur in de grote zaal van de kerk. Er wordt gezongen, een bijbelverhaal verteld en een bijpassende knutsel gemaakt.
  • Joy: op vrijdagavond, om de veertien dagen, van 19.00 uur tot 20.30 uur voor de 7- t/m 12-jarigen (groep 8). Ook dit is in de grote zaal van onze kerk. Er wordt dan een bijbelverhaal verteld of een bijbelstudie gedaan en we zingen veel met elkaar. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd, zoals een leuk spel, iets lekkers maken, tafeltennissen en soms trekken we erop uit om bijvoorbeeld te gaan bowlen of een strandwandeling te maken…. Reuze gezellig dus!
SoUldiers is voor mensen vanaf 16 tot en met 60 jaar.

Het koor is opgericht op 16 oktober 2010 en repeteert sinds september 2011 onder leiding van dirigent Edwin van Dijk uit Papendrecht.

Elke twee weken (oneven) komen wij een maandag bij elkaar om te repeteren tot eer van onze God! Uiteraard werken wij mee aan uitvoeringen en geven ook eigen concerten. Bent u/ jij geïnteresseerd? Kom gerust eens een keer kijken! Voor de exacte repeteerdata kunt u terecht in de agenda op deze website.

SoUldiers repeteert van 20.00 uur tot 22.00 uur met een kwartier pauze halverwege de avond.

Voor de (on)kosten is SoUldiers opzoek naar sponsoren. Wilt u SoUldiers financieel ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage? Dan kunt u uw bijdrage op onderstaand gironummer overmaken of contact opnemen met een van de bestuursleden. Elke bijdrage is van harte welkom!

Vriendelijke groet,

Het bestuur: Marielle en Jolynn

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IBAN-nummer: NL33 INGB 0005 8288 35 t.n.v. Jongerenkoor SoUldiers

Beste lezer! Bent u tussen de 16 en 26 jaar? Dan nodigen wij u graag uit voor onze jeugdvereniging! Om de twee weken komen wij bij elkaar op zondagavond om als jeugd van de Maranathakerk elkaar te ontmoeten.
We denken samen na over ons geloof in Jezus Christus, scherpen elkaar op en denken na en discussiëren over verschillende thema’s. Naast het geloof is heeft gezelligheid ook een groot aandeel. We bouwen aan vriendschappen onder het genot van een drankje en hapje.
Een zondagavond ziet er als volgt uit: we beginnen met een maaltijd direct na de dienst, voor eten is gezorgd! Om stipt 8 uur ’s avonds begint de avond officieel. We zingen enkele liederen en een kadergroepje houdt een inleiding over een bepaald thema: bijvoorbeeld ‘Gods plan met je leven’, ‘Zonden vergeving’, ‘Het lijden’ of een bijbelhoofdstuk. Hierna gaan we in kleine groepjes uiteen en overdenken we het thema aan de hand van bijbelstudievragen. Om 22:00 is de avond afgelopen en is het tijd voor borrelen. Gezelligheid kent geen tijd en we praten nog gezellig na!
Naast de zondagavonden hebben we ook verschillende activiteiten, zo zijn we wezen bowlen, lasergamen, bumpervoetballen, uit eten of drinken in de pittoreske plaatsjes in Rotterdam. Ook hebben we een geweldig weekend tijdens Hemelvaart!
Als u tussen de 16 en 26 jaar ben en graag mee wil doen aan het bovenstaande? Dan nodigen wij u hartelijk uit voor de eerstvolgende avond, zie de zondagsbrief of vul het formulier in rechts op de pagina.
Wij zien u graag!

Welkom!

Vanuit de evangelisatiecommissie willen wij u/jou informeren over de werkzaamheden die voor een groot deel plaatsvinden in de Echo, evangelisatiepost op Katendrecht. Voor de meest actuele gegevens verwijzen wij u naar de site www.echokatendrecht.nl.

De zondagse Evangelisatiediensten Katendrecht vinden plaats in House of Hope, Maashavenweg 10, Rotterdam en staan ook vermeld bij de agenda van de site van de Maranathakerk. Van harte uitgenodigd.
Tijdelijk hulp nodig in de huishouding?
Door ziekte niet in staat om voor het gezin te zorgen?
Na een ziekenhuisopname niet zelf voor een warme maaltijd kunnen zorgen?
Ineens praktische hulp nodig waar u geen oplossing voor weet?

Voor deze en soortgelijke kleine hulpvragen met een tijdelijk karakter neemt u contact op met het diaconale steunpunt (DSP) van de Maranathakerk. De coördinatoren van dit steunpunt inventariseren uw hulpvraag, ondersteunen u met praktische adviezen en schakelen vrijwilligers in voor het voorzien in een tijdelijke oplossing.

Deze coördinatoren zijn:
- Lianne van Dijk 06 – 140 35 878 (aanspreekpunt hulpvragen);
- Eline de Kok 010 – 842 37 72 (aanspreekpunt hulpvragen);

De coördinatoren functioneren onder de verantwoordelijkheid van de diaconie en beschikken vanuit hun werk over de benodigde ervaring met het verlenen van hulp en het functioneren als vertrouwenspersoon. Naast de genoemde telefoonnummers zijn zij ook bereikbaar via het algemene mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige informatie:
Het steunpunt is bedoeld voor leden en/of meelevenden van onze gemeente voor ondersteuning met een gemiddelde hulpduur van zes weken. Het inschakelen van andere hulpverleningsinstanties en eigen mantelzorgers is een onderdeel van het inventariseren van de nodige hulp.
Schroom dan ook niet om in voorkomende gevallen uw zorgen kenbaar te maken. Dit hoeft niet alleen voor uw eigen situatie te zijn, u kunt ook aangeven dat een medegemeentelid het moeilijk heeft en mogelijk ondersteuning kan gebruiken.
Ha jongens en meiden! Zin om met leeftijdsgenoten lekker te babbelen, leuke dingen te doen en ook samen na te denken over de serieuze dingen van het leven? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Wij zijn een heel gezellige, ontspannen tienerclub voor alle jongeren van 12 t/m 15 jaar.

Een keer in de twee weken komen we op vrijdagavond bij elkaar in de zaal van de Maranathakerk. Wat we daar doen? Nou, samen zingen, bijbellezen, praten over diverse thema’s, gezellig wat drinken samen, een of ander leuk of gek spel… We gaan ook altijd een weekendje (één nachtje) met elkaar weg. Van slapen komt er dan weinig (tot groot verdriet van ons) maar gezellig is het wel!

Lijkt dat je wat? Heel erg welkom! Hoe meer zielen hoe meer vreugd en de zaal is groot genoeg. Vraag gerust eens aan een van onze tieners hoe het allemaal is op de JOZ. De clubavond begint om 19:45/20:00 uur en rond 22:00 uur is het alweer afgelopen. We hopen je te zien!

Opvoedingsavond 18-05-2015

Opvoedingsavond 21-04-2015

Wat zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament over opvoeding?
Markus 9 en 10

Deze hoofdstukken gaan 7 x over de relatie tussen kinderen en ouders, geïllustreerd met 7 voorbeelden

1. Markus 9 vers 2-13 over een volmaakte Vader en een volmaakte Zoon. Mozes en Elia vallen weg en Jezus blijft alleen over. Een Vader die Zijn vreugde en Zijn liefde vindt in Zijn Zoon. Zo heeft God het bedoeld. Het ideaalplaatje.

2. Het contrast: de maanzieke jongen en zijn vader. Het gaat daar helemaal mis. Precies het tegenovergestelde. De boze geest is aan het werk en drijft een wig tussen die vader en die zoon want hij was doofstom. Hij kon niet praten met zijn vader. Communicatie met zijn ouders was verstoord. Hij kon ook zijn ouders niet horen. Gebrek aan contact. Indien Gij iets kunt, help ons dan. Hij twijfelde aan de almacht van de Heere Jezus. Ongeloof in de almacht van Jezus. Hoe is dat in de praktijk bij ons? Geloven wij dit echt of is het alleen theorie? Er zijn zoveel jongeren die verdwijnen uit de kerk en bijna geen binding meer hebben met de kerk. Op dat moment zegt Jezus tegen ons als ouders: als jij kunt geloven, dan zijn alle dingen mogelijk. Breng hem bij Mij! Zegt Jezus, zoals hij is. Met stuiptrekkingen en al. Heere ik wil het geloven, maar kom alstublieft mijn ongeloof te hulp! Pas het toe op je eigen gezinsleven! En ook op de gemeente! Laten ouderen en jongeren elkaar in het oog houden en met elkaar in gesprek blijven.

Markus 9:12-13 is een citaat uit Mal. 4:6 de harten van de vaders worden geneigd tot de kinderen en de kinderen zullen naar de vaders gaan luisteren. De generatiekloof overbrugd.

3. Markus 9:34-37 Oudere discipelen zijn aan het ruzieën en dan zijn kinderen de dupe. Dus ook een verre van ideale situatie. Jezus neemt dan een kind als voorbeeld. Bakkelei niet over peanuts want dan geef je geen aandacht en liefde aan je kinderen. Kijk uit dat ze geen negatief beeld krijgen van de kerkenraad of predikant, want dat geeft spanning.

4. Markus 9:42 wees geen struikelblok voor je kinderen, zowel letterlijk de kleineren als de jonggelovigen. Soms zie je dat de achterban zo negatief is dat het over kerkgenootschappen gaat en niet over geloof. Geloof is één maar geloofsbelevingen en uitingen kunnen variëren en ook kinderen en jongeren mogen zich ontplooien. Wij hebben soms andere gevoelens over dingen, maar zijn die gebaseerd op de Bijbel of op de Schrift? Als ze een persoonlijke relatie met de Heere Jezus hebben is dat belangrijker dan naar welke kerk ze uiteindelijk gaan. Maken wij onze kinderen warm voor de Heere Jezus? Weten ze door ons wat ze aan de Heere Jezus hebben?
De kern is: komt er een band tussen de Heere Jezus en mijn kinderen? En welke uiterlijke vorm dat heeft is van minder groot belang.

5. Markus 10: 1-12 gaat over een huwelijk en over echtscheiding. Pal daarna spreekt Hij over de kinderen. Breng ze bij mij. De kinderzegen staat pal na een echtscheiding. De discipelen wilden hen tegen houden. Ze denken dat kinderen onbelangrijk zijn voor de Heere Jezus. En dat is een grote denkfout. Kinderen zijn belangrijk voor de Heere Jezus! Hij neemt de tijd voor ze. Dat moeten wij ook doen!

6. Die gezegende kinderen worden jongelingen, ze worden groot. De rijke jongeling Ze worden jongeren en ze komen oog in oog te staan met de Heere Jezus. Hij voelde: ik mis wat. Jezus zegt: één ding ontbreekt je. Je moet alles verlaten en Jezus volgen. maar daar tegenover staat: je krijgt een schat in de hemel. Jezus eiste niet alleen maar stelde er iets tegenover: een schat in de hemel. En Jezus had hem lief en beminde hem, zelfs al maakte hij de verkeerde keuze.

7. Twee jonge mannen, Jacobus en Johannes en een bezorgde moeder met twee zonen. Het beste is dat ze later mogen zitten aan de rechter en linker hand van de Heere Jezus. Die moeder wil een hoge plaats voor haar zonen, maar ook dicht bij de Heere Jezus. Een mooie wens. Maar Jezus gaat een heel andere weg. Je weet soms niet wat je vraagt. God gaat soms een heel andere weg.

Heere het is niet alleen onze verantwoordelijkheid dat onze kinderen behouden worden maar het is ook Gods zaak. U heeft Uw naam verbonden met ons kind en het is tot Uw glorie dat dit kind behouden wordt. God heeft de opvoeding van onze kinderen wel aan ons opgedragen maar niet overgedragen. Je wilt niet dat je kinderen fouten maken, je wilt zelf ook geen fouten maken maar het gebeurt en er is altijd een weg van vergeving. Wij worden overvallen met onmacht, maar God niet. Hij kan het kwade nog zo ombuigen dat er nog iets van wordt.

Efeze 6
Voed hen op in de tucht en in de vermaning van de Heer! Wat betekent dat voor ons en onze kinderen? Ze worden met hun doop op het terrein gebracht van Gods Koninkrijk. Ze zien hoe de Heere Jezus gediend wordt in het gezin. Ze weten van de werking van de Heilige Geest. Het is mooi als feestdagen ook echt feestdagen zijn. Als er eens een extra instrument in de dienst is tijdens een feestdag. We willen graag dat de Heere Jezus nummer 1 is, daarna komt de ander en kom jij. De wet van God staat als een muur, een heg van God om hen heen. Hoe ga je om met het zevende gebod? Er is gigantisch veel mis ook in christelijke gezinnen, maar er is nog wel een soort firewall van Gods wet. Ze leren ook fouten maken en vergeven. Een ontzaglijk groot en mooi voorrecht dat onze kinderen hebben. We maken ze tot discipelen van Koning Jezus. Het enige dat uiteindelijk nog moet gebeuren is dat ze ook innerlijk door een persoonlijk geloof dat gaan overnemen. Wat is de status van je kind? Het is een kind van het Koninkrijk. Niet dat ze er dan zijn.....In Evangelische kring zeggen ze vaak: ik wacht tot ze een persoonlijke keus voor Jezus maken. Dat heeft iets fatalistisch. Het is ook niet: ik moet slechts wachten tot ze bekeerd worden. Ook dat is fatalisme. Ze zìjn al heel dichtbij de Heere Jezus. Maar het is niet genoeg. Uiterlijke heiliging mogen we ze al leren. Innerlijke heiliging daar bidden we om. We laten het gezag van Jezus zien in ons gedrag, zo goed en zo kwaad als het gaat. Innerlijke heiliging moet God ze geven. Maar dat verwàcht ik ook. We hoeven niet mismoedig te zijn.

De bestanden zijn erg groot. Hoe kan dat?

Sinds 14 maart 2012 worden opnames van hogere opnamekwaliteit aangeboden. Voorheen was de bitrate 16 kbps, tegenwoordig 48 kbps. Hiermee is ook de muziek aangenamer te beluisteren. Deze keuze is gemaakt omdat er vraag naar was en bezoekers tegenwoordig (bijna) niet meer via een telefoonlijn internetten.

Kan ik opnames van voor 14 maart 2012 in hoge kwaliteit beluisteren?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Er staat nog geen opname online. Hoe kan dat?

Van diensten van jaren terug is er soms inderdaad geen opname. Het kan ook zijn dat de opname die u zoekt nog wordt bewerkt. Een enkele keer komt het voor dat er door omstandigheden geen opname is gemaakt. Mail gerust de webredactie als u een specifieke preek zoekt, dan kunnen wij nagaan of wij die nog ergens hebben staan.

Ik maak regelmatig gebruik van jullie website en wil graag een gift doen. Kan dat?

Jazeker. Op deze pagina vindt u de benodigde gegevens.

Ik heb een andere vraag of opmerking.

Maak gebruik van het contactformulier via de link onderin of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Als we over de geschiedenis van de Maranathakerk willen schrijven, kan het niet anders of we beginnen met een stukje geschiedenis van het gedeelte van de stad waar die kerk staat: Rotterdam-zuid.

In de Nieuwe Maas lag een eiland: Fijenoord. Het toenmalige eiland was eigenlijk niet meer dan een griend. Of daar iets verbouwd werd, is niet bekend. Het eiland was van IJsselmonde gescheiden door water, het Zwanengat. Voor die tijd was er vanuit Rotterdam al wat activiteit op Fijenoord. Vanaf 1580 stond er een admiraliteitsgalg en in 1716 was er een pesthuis gebouwd. Als zodanig is het niet gebruikt, maar wel als opslagplaats, als opleidingsinstituut voor zeeofficieren en als weeshuis voor jongens en meisjes.

Vanaf het begin van de negentiende eeuw had Rotterdam ruimtegebrek, met name voor de industrie. Om die reden startte men met het bebouwen van Fijenoord. Er werden diverse bedrijven gesticht, waarvan sommige nog bestaan. Die bedrijven hadden behoefte aan woningen voor hun personeel, het liefst in de omgeving van de fabrieken. Dus werden grote hoeveelheden kleine arbeiderswoningen, gebouwd door particulieren, uit de grond gestampt.

De Noorderhaven (nu Koningshaven) werd gegraven, waardoor het Noordereiland ontstond. Er kwam een brugverbinding met de stad en ook een spoorverbinding. Op 15 juli 1869 kwam de grenswijziging met IJsselmonde tot stand waardoor (nu) Feijenoord officieel bij Rotterdam ging horen.

Kerkelijk was er niets en hier begint eigenlijk de voorgeschiedenis van de Maranathakerk

In 1862 werd in een schaftloods van de Nederlandse Stoombootmaatschappij de eerste kerkdienst gehouden. Op een groot ijzeren fornuis werd een lessenaar geplaatst, een groen kleed er omheen gespannen en de preekstoel was klaar. De zondagschool Jeruel werd opgericht en ook werd er catechisatie gehouden.

foto kleine kerkDe hervormden hoorden kerkelijk bij IJsselmonde. Maar als men naar de kerk wilde, moest men met een roeiboot de Maas oversteken. Dat stuitte op praktische en principiële bezwaren. Bovendien bekommerde de kerkenraad van genoemde gemeente zich niet echt om de leden op Feijenoord.

In 1882 werd er aan het eind van de Oranjeboomstraat een kerkje gebouwd. De bouw werd bekostigd door de opbrengsten van inzamelingen bij het door G. M. Roentgen gebouwde etablissement Fijenoord, met scheepswerf, reparatiewerkplaats en machinefabriek, pal naast het Pesthuys. Het kerkje werd in 1883 in gebruik genomen door H.L. Vinke.

Er waren 500 zitplaatsen en het werd 'de kleine kerk' genoemd. Tot 1916 is de kerk gebruikt. In 1917 is het gebouw gesloopt.

In 1898 werd de Wilhelminakerk in gebruik genomen. Deze kerk was voor een belangrijk deel betaald door de gezusters van Dam (ook bekend van het Diaconessenhuis)

In de beginjaren 1900 werden de stadswijken Bloemhof en Hillesluis gebouwd. Door de enorme toestroom van werkzoekenden van de Zuid Hollandse eilanden was er een grote behoefte aan woningen. Deze bewoners waren kerkelijk aangewezen op de Wilhelminakerk. De afstand naar deze kerk was voor velen een bezwaar en er werd aangedrongen op een eigen kerk op zuid. De kerkenraad van de Wilhelminakerk was het met de bewoners van de genoemde stadswijken eens: Er moest een kerkgebouw in de nieuwe stadswijken komen. De gemeente Rotterdam had een stuk grond beschikbaar aan de Hillevliet.

De kerkenraad ging op zoek naar een geschikte architect en kwam uit bij de heer B. Th. Boeyinga. Hij ontwierp o.a. de Koningskerk (afgebrand in 2003) in Haarlem en de Gereformeerde Kerk aan het Bolwerk Zuid (zie foto)kerk bergen op zoomin Bergen op Zoom.

De heer Boeyinga werkte in Rotterdam samen met architect R.J. Hoogeveen. Die heeft ook de school naast de kerk ontworpen. De kerk werd gebouwd door aannemer W. Korevaar, de opzichter was de heer H. Meijer jr.

De kerk is gebouwd in een kruisvorm. In de gevels is veel gebruik gemaakt van natuursteen.

Voor het ontwerpen van het gebouw heeft de architect eerst lijnen getrokken onder een hoek van 45 graden met de Hillevliet. Deze lijnen heeft hij haaks op elkaar geplaatst zodat figuren ontstonden van 3.30m. bij 3.60m. Deze maat is overal in het gebouw terug te vinden in de afstand van de kolommen, de breedte van de portalen enz. De hoogte van de toren is 13 x 3.60 =46.80 m Het hele gebouw staat op 736 houten palen waarvan 84 onder de toren en 22 onder de tuinmuren.

De kerkzaal had oorspronkelijk 1200 zitplaatsen. Door het weghalen van drie banken in het middenschip zijn er nu nog 1100 plaatsen over. De kerk had oorspronkelijk een zachtboard plafond. Hieronder is in de jaren tachtig een schrootjesplafond aangebracht waardoor de akoestiek verbeterd is.

kerk in haarlemDe kansel was identiek met die in de kerken in Haarlem (zie foto) en Bergen op Zoom. Het oorspronkelijke ontwerp, met de balustrade voor de preekstoel en daarin het doopvont, is verdwenen. Op de balustrade bevond zich een verhoging in de vorm van een M.

Het gietijzeren raam aan de Hillevlietzijde is nog origineel, terwijl de ramen aan de Zuid Polderstraat vervangen zijn door aluminium ramen.

Daardoor is ook het gebrandschilderde raam tegenover de kansel verdwenen. Hierop werd de gelijkenis van de verloren zoon uitgebeeld.

De gevel van de kerkenraadskamer is totaal veranderd door het aanbrengen van lange stroken glas op de plaats waar eerst de ramen met glasroeden zaten.

 

 In 1998 is het in slechte staat verkerende 'Dekker- orgel' vervangen door het 'Van de Heuvel -orgel'.

orgel maranathakerk

In de jaren '70 van de vorige eeuw was de onderhoudstoestand van het gebouw zeer slecht. Bij regenbuien moest de koster twintig emmers en teilen neerzetten om het lekwater in de kerk op te vangen. De afgelopen jaren is veel onderhoud gepleegd, maar het is en blijft een gebouw van tachtig jaar oud.

 

maranathakerk in aanbouwDe geschiedenis en de inrichting

Het was gisteravond voor de Ned. Herv. Gemeente van Feijenoord, voornamelijk voor hen die in het zuidelijk gedeelte wonen een feesture. Immers het zoo met ongeduld verwachte oogenblik was aangebroken waarop “de nieuwe kerk’’ plechtig zou worden ingewijd.

De geschiedenis van de nieuwe kerk dateert al van vele jaren terug. Ze werd geboren uit den drang der noodzakelijkheid door de uitbreiding der Gemeente in de richting van de Maas en de Rijnhaven. Vandaar dat er pogingen in het werk werden gesteld om ook in die omgeving een kerk te verkrijgen Allereerst werd opgericht een “Twee-en-een-halve cent vereeniging”, die daarmede een goed en nuttig werk verrichtte.

Na een paar jaren wisten kerkvoogden, hoewel ze over weinig financiën beschikten, de hand te leggen op een complex bouwgrond aan de Pretorialaan, waar weliswaar geen kerk kon worden gebouwd, maar toch een zeer doelmatig lokaal waar gedurende veertien jaren het Gods Woord werd verkondigd. Een groot voordeel voor de Gemeente was dat boven het lokaal nog verscheidene woonhuizen verhuurd konden worden die een niet onaanzienlijke bate afwierpen wat overgeschreven werd op het “fonds nieuwe Kerk”

Daar evenwel de uitbreiding der bevolking te snel toenam, bleek het lokaal vaak te klein.  Opgericht werd een “Commissie voor den bouw van een nieuwe kerk in de Afrikaanderwijk”.  Deze commissie heeft, met veel steun uit de Gemeente goed en nuttig werk verricht; zoodat zij met trots mag neerzien op het resultaat van haar arbeid waarop gisteravond de kroon werd gezet,  hoewel uit den aard der zaak haar arbeid nog niet geëindigd was, daar natuurlijk op het nieuwe statige kerkgebouw nog veel schulden rusten.

De inwijding

Voor de goede orde waren voor de inwijding der kerk kaarten verstrekt terwijl voor den aanvang nog een groot aantal belangstellenden kon worden toegelaten.

Om halfacht nam de heer J. Vreeken, president-kerkvoogd, het woord om de nieuwe Maranathakerk aan den kerkeraad over te dragen, er zijn blijdschap over uitsprekende dat de bouw onder gunstige omstandigheden heeft mogen plaatshebben wat mede ook zijn oorzaak had in de welwillende houding van het gemeentebestuur en zijn ambtenaren. Vervolgens hoopte spr. dat tot in lengte van dagen dit schoone kerkgebouw de vergaderplaats der Gemeente mag zijn en er veel zegen mag worden genoten.

Zichtbaar ontroerd legde toen ds. Kijftenbelt, hiervoor de eerste maal den zegen op de overtalrijke schare waarna spr. liet aanheffen Psalm 122 vers 1 „Ik ben verblijd wanneer men mij Godvruchtig opwekt”. Indrukwekkend golfden de zilveren accoorden van het fraaie orgel, bespeeld door den heer Kool door de gewelven en met eerbied zong de Gemeente dezen toepasselijken Psalm mede. Hierna las spr. de Geloofsbelijdenis voor en vervolgens Genesis 28 de verzen 10 tot 22 om zich vervolgens te richten tot vertegenwoordigers der Synode, het provinciaal kerkbestuur, het classicaal bestuur van den ring IJsselmonde en de randgemeenten den oud-predikant dr. De Lind van Wijngaarden, kerkeraad en gecommitteerden van Rotterdam, de vereeniging van kerkvoogdijen, de federatie van Diaconieën, den inspecteur der bouwpolitie en vervolgens allen die aan den bouw hebben medegewerkt vooral den laatsten dankend dat zij hebben gebouwd een echt Protestantse kerk, als brengende het Woord in het centrum.

Zich daarna tot zijn Gemeente wendende sprak ds. Kijftenbelt zijn groote voldoening er over uit dat thans het oogenblik is aangebroken waarop de Maranathakerk kon worden geopend, maar boven alles  gaf hij Gode de eer als zijnde dien Oppersten Bouwmeester Die ons in alles is nabij geweest.

Spr. memoreerde vervolgens nog het opgaan naar het oude Maranatha waar velen, vooral in den laatsten tijd, geen plaats meer konden vinden en daarom verheugde het hem te meer nu dat de Heere ruimte heeft geschonken . 

 

Een financiële bijdrage kunt u geven op (één van) onderstaande rekeningnummers.

Kerkvoogdij NL93FVLB0225327112 t.n.v. penningmeester Herv. Wijkgemeente Maranathakerk Rotterdam-ANBI : RSIN 002536146 
Diaconie NL95INGB0002154038 t.n.v. Diaconie Maranathakerk Ridderkerk - ANBI : RSIN 002537278
Evangelisatie NL38INGB0006933575 t.n.v. Ev. Commissie Herv. Maranathakerk - ANBI : RSIN 002537278
Zending NL77INGB0002691257 t.n.v. penningmeester GZB Maranathakerk Rotterdam - ANBI : RSIN 002537278
Kerktelefoon NL95INGB0002154038 ) t.n.v. Diaconie Maranathakerk o.v.v. kerktelefoon - ANBI : RSIN 002537278
Bandrecorderdienst NL95INGB0002154038 ) t.n.v Diaconie Maranathakerk 2988 BB Ridderkerk o.v.v. bandrecorderdienst - ANBI : RSIN 002537278
Website en online meeluisteren/kijken NL95INGB0002154038 ) t.n.v. Diaconie Maranathakerk o.v.v. Website & streaming - ANBI : RSIN 002537278
Kerkblad In&Om       NL93FVLB0225327112 t.n.v. penn. Herv. Wijkgem. Maranathakerk o.v.v. In&Om - ANBI : RSIN 002536146

Collectebonnen

We bieden drie waarden collectebonnen aan.  

  • 20 bonnen van € 0,50 kosten € 10,-
  • 20 bonnen van € 0,60 kosten € 12,-
  • 20 bonnen van € 1,00 kosten € 20,-

Bestellen is eenvoudig: maak het juiste bedrag over naar rekeningnummer NL93FVLB0225327112 t.n.v. "Herv Wijkgem Maranathakerk", te Rotterdam. - ANBI : RSIN 002536146

Collectebonnen en giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Afhalen kan bij de consistorie tot twee weken na betaling. Voor vragen kunt u terecht bij J.G. Vriesema via het contactformulier op deze pagina.